събота, 12 януари 2013 г.

Може ли предварително да се разпознае пола на киви

Първо, мъжките растения немогат в никакъв  случаи да формират семена, зщото те не дават плодове – нямат женски генеративни клетки, а само поленови зърна.Второ, няма практическа възможност да се познае по каквито и да е морфологични признаци кое от семената ще развие женско и кое – мъжко растение. Това е трудно дори и при  лабораторни хистологични изследвания. Известно е, обаче, че в семенното потомство пробладават мъжки растения / около 80%/.

Най-вероятно читателят има пред вид предварително разпознаване на пола на семеначетата оше преди началото на плододаване.
Дори това не е възможно! Има известни недоказани указания, че мъжките семеначета са малко по-гъсто овласени или че власинките са по-тъмно /червеникаво/ оцветени. Всъщност, през първите една-две години власинките на всички семенни растения са бледозеленикави В нашата практика не сме отчели никаква зависимост. Всички автори сочат, че семенните растения се разпознават едва след 5-6 години,, когат формират първите цветове.
Мъжките цветове се отличават с това, че имат добре развити многобройни тичинки, които отделят много прашец. Те имат недоразвити близалца, т.е. нямат нормален плодник.
Цветовете на женските радтения също имат тичинки, но без праец в тяхните торбички /антери/. Те обаче имат нормално развити близалца и плодници. Близалцата са удължени, изглеждат като четчица от нежни назъбени блестящи мустачета, или по-вярно като линейноформиран „скреж”.
Ненужните мъжки семенни растения трябва да се присадят с женски, по познатите в овощарството методи: на зарез / „в приклад”, „чип-бъдинг”/, на пъпка /окулиране/, на страничен зарез, на дълъг разцеп и др. Добре е присадките да се замазват с овощарска смазка /”мехлем”/.
Вижте и нашия сайт! 

С. Серафимов