събота, 12 януари 2013 г.

Как да изкореним плевелите?

От хиляди години човекът не чака природата да да му поднася  хляба наготово. Защото “Господ дава, но в кошара не вкарва”. Добиването на храната  с труд е започнало от онзи момент, когато първобитната жена пазителка на огнището е разровила педя земя, за да засее зрънце.
И сигурно с неприязън е погледнала появата и на други кълнове – от познати, но безполезни растения – плевели. Едва ли ги е гледала безучастно, без да ги отскубне. Не е ли това началото на първичния начин за борба с плевелите. И не е ли този начин преживял хилядолетията та до наши дни! Първата стъпка на всяка стопанка в градината е да изскубне с ръка или да отсече с мотичка неканените, но упорити плевели. Защото плевелът  е по-силен и по-лаком от културното растение в конкуренцията за  хранителните вещества на почвата.
Да!  – химическите препарати, наричани  научно “хербициди”,  т.е убийци на плевели не са желани, а някои дори много вредни. За съжаление, те са убийци и на животните, сиреч и на човека. И ако все още се използват, то е защото уиниощожават  плевела ”с един замах”.  Лесно, нали!  И “икономично”!… Представете си милионите декари земя и милиони  работници по тях да размахват мотики за вадене и изгаряне на корените на плевелите. Но как  да изтръгнат корените на паламидата и поветицата, които стигат до 50-60 и повече сантметри дълбочина?
Все пак, може и без химикали, дори в овощните градини.
Всяко растение живее благодарение на листата. Да, това са неговите бели дробове, единствената фабрика, в която минералните вещества /торовете/, въгледвуокисът от въздуха и водата, под действието на слънчевата енергия /светлината/ се превръщат от инертни суровини в пластчески хранителни  вещества. Без зеления хлорофил /листата/ няма корени, няма растение – няма плевел. През времето от поникването до формирането на нови плодове /семена/ листата произвеждат храна за корените. Следователно, най-резултатно е ранно унищожаване на листата и зелените стъбла, т.е. фабриката за храна. Как? С честа проста коситба или плитка обработка с лека дискова брана. За дворни условия това е мотичката, която трябва да отсича листата и зелените стъбла преди да са узрели физиологично. В началото листата са изцяло консуматори, но след няколко дни до седмица узряват и започват да хранят корените. Правилно е плевелите да се косят или унищожават когато достигнат около 5 см височина.
Само с повърхностно отесване! Без мъчителното дълбоко или плитко разкопаване под палещото слънце и събиране на парчетата корени, каквито, вярвайте, са хиляди.
ОТНЕМЕТЕ САМО ЗЕЛЕНАТА МАСА НА КРАДЕЦА-ПЛЕВЕЛ – производствената му мощност !
По този  начин какъвто и да  е плевел може да се унищожи за един сезон.
Вярно, не е “с един замах”,  но е почти   завинаги.
Вижте и нашия сайт! 
Доц. Серафим Серафимов