събота, 12 януари 2013 г.

Полезен биологичен каприз на бадема

Размножението на живите същества става  с  оплождане на женската генеративна клетка от мъжката – принципно еднакво при животните и растенията. Само при някои най-низши организми това става с просто деление.
Съществена разлика между животните и растенията  е, че при животните  почти не се среща  самооплождане ./ хермафродитност/, докато почти всички видове растения са потенциално хермафродитни. Въпреки това много видове растения немогат да се самооплодят – или прашецът се формира в отделни /мъжки/ цветове , или на отделни /мъжки/ растения. Така се осъществява един от много важните закони на еволюцията, открит от гениалния Дарвин и наречен на негово име “Закон на Дарвин”– кръстосаното оплождане. То разширява наследствената основа и енергия на развитие и изменения  на организмите.  Някои видове растения формират нормални жизнени яйцеклетки и  поленови спермии в един и същи цвят. Те  би трябвало да  се самооплождт. Такива са  много сортове  ябълки, круши, череши, бадеми и  др. Но това би нарушило посочения закон. Природата се е погрижила да предпази бадема от   тази опасност. Което и да  е отделно растение,  от който и да е сорт неможе да  даде плод, ако остане само – далеч от други дървета – яйцеклетката не приема собствения полен. Няма кой да оплоди плодниците. Трябва да се отбележи, че ако наблизо има праскова, цветовете им може да се кръстосат взаимно, но от получените семена ще се развият нетипични бадеми или праскови, а мелези /хибриди/. При това част от тях ще имат  горчиви ядки.
Изводът е: никога да не се засажда едно изолирано бадемово дърво, а   най-малко две, но само от различни сортове. Разбира се, има голямо значение да се научи предварително дали тези два сорта се оплождат ефективно взаимно. Ако ги отгледате от семена с голяма доза надежда те ще се кръстосват успешно.  Народът казва: “Сам войник не е воин!”
Вече има нови френски и испански сортове бадеми, които  са самоплодни – нямат нужда от друго дърво орашител. Такива са Лоран, Мандалин, Туоно, Феличия и др. Размножават се вече и у нас.
Отглеждащите се е сблъскват с друга биологична ососбеност на бадема – горчиви ядки. Това е признак, наследен от дивите видове, появили се преди мнго милиони години. Растения с горчиви ядки се получават само при отглеждане от семе. Не всякога! Дори при използване на семена от  сладкоядков бадем може да се появи  горчив. Както се казва “Дивото зове!” Горчвината  е строго наследствен признак, който не се променя от начина на отглеждане. Самата горчивина, характерна и за ядките на прасковата, зарзалата,  сливите, е “амигдалин” – съединение на силно отровната цианводородна киселина. Помните ли  с какво убиваха немците пленниците в концлагерите – с “циклон В”, по-известен като “цианкалий”. Разбира се, в  малки дози амигдалинът е полезен. Любопитна   подробност:  ако ядете горчиви ядки, заедно  с мед или сладкиши, можете  да бъдете спокойни – захарите неутрализират амигдалина. Затова, при поредния опит да го отровят, Разпутин лакомо  изял богатата торта пълна с горчиви бадеми!
Птиците и мишките ядат и горчивите ядки!
Като правило, нямате нужда от дърво с горчиви плодове. Единственото решение  е да се присадят в короната му калеми от сладък бадем. НО! Трябва да се присадят калеми от  две дървета от  различни  сортове или, ако избраните дървета-донори  са отгледани от  семе, те трябва  да са със сладки ядки. Така в това самотно дърво,  присадено с двата сорта, ще има ефективно кръстосано оплождане  и ще получите  добър плододобив.
Вижте и нашия сайт! 

Ст. Н. Стр. Серафим Серафимов