понеделник, 10 юли 2017 г.

“ЮБИЛЕЙ“ – ценен български бадемов сорт

“ЮБИЛЕЙ“ – ценен български бадемов сорт

През 60-те години  на ХХ в  в Опитната станция по овощарство и лозарство, г. Поморие, беше разгърната широка хибридизация при бадема. Използвани бяха голям брой наши местни елити и едни от най-ценните родовити и късноцъфтящи сортове от Русия, Франция, Италия и Калифорния /САЩ/. В резултат получихмве около 2000 хибриди, които отгледахме за изпитване в самата Опитна станцив,а най-перспективните – за производствено изпитване в градините на ТКЗС в Бургаски и др. окръзи. Някои от тези ценни хибриди влязоха като нови сортове в Държавния сортимент.

Един от тях – новият сорт Юбилей, бе получен с кръстосване на един от най-късноцъфтящите американски сортове Римс с прашец от Местната форма, наречена от нас Горица 88. Подборът на тези сортове се наложи от това, че Римс не е добър плодоносач и има груба, сипкава ядка. Горица 88 се отличава с една от най-вкусните ядки с гладка финна ядчена обвивка, с
относително ран цъфтеж. В едно от тези хибридни растения се оказаха съчетани късният цъфтеж и добре разклонената  корона на Римс с отличния вкус и родовитост на Гоприца 88. Появиха се и нови ценни качества: едра ядка с тврде светла, напълно гладка ядчена кожица и почти хартиеномека черупка - ядката заема около 64-65 % от плода. Листата и плодовата обвивка са по-устойчиви на струпясване отколкото при Римс. Растежът е умерено  силен, короната е добре гарнирана, като част от клонките, под товара от обилния брой плодове постепенно се навеждат – придават кълбовидна форма на короната. Това позволява да се намали с 0.5 до 1 м. вътрередовото разстояние между дърветата, но не бива да се прекалява със сгъстяването, защото може да се предизвика стопански вредно развитие на струпясване и други гъбни болести. Една, колкото любопитна, толкова и агротехнически важна подробност: присаден на подложка от вида праскова Мира /Persica mira/ стъблото на Юбилей се развива право и гладко, без стъблени лакомци. Листата са едри, сивкавозелени до стоманеносивкави
Плододава ежегодно и изобилно. Ново положително качество е ранното влизане в плододаване – на третата година от ззасаждането., а през 4-та година добивът вече достига до 4 кг на дърво – над 100кг/дка. Цъфтежът е полукъсен. За опрашители се иозползват сортовете Приморски, Асдпарух и др.
Сортът Юбилей бе рано оценен от производствениците и любителите и разпространен в много опкръзи. Включен е в списъка на Държавния сортимент.

Ст.н.сътр. С. Серафимов